Indien u een financiële bijdrage wil geven aan het Fonds kan u een bedrag storten op rekening BE13 0017 7446 3739 op naam van VZW Viviane Conraadsfonds met vermelding van uw naam.

Sponsors


Servier is committed to therapeutic progress to serve patient needs with the help of healthcare professionals. We strive to provide future generations with a world where quality healthcare is available and accessible to all. Through the Viviane Conraads prize, we want to support the pioneering spirit and projects of young researchers today, who will lead to the future healthcare solutions of tomorrow.


Deze website werd ontworpen door de studenten 2de jaar Toegepaste Informatica van de Karel de Grote Hogeschool.