Jury

Dr. Jan Stassen
Cardioloog
Jessa Ziekenhuis Hasselt - Universiteit Hasselt

Ik voel me vereerd de Viviane Conraads Prijs mee te mogen ondersteunen. Als jonge onderzoeker en clinicus vind ik het een prachtig initiatief om jonge wetenschappers te ondersteunen en te inspireren in hun multidisciplinair onderzoek waarbij de aandacht voor de hartpatiënt centraal staat. Het succes van deze prijs onderstreept de visie van Viviane Conraads om jonge onderzoekers te blijven motiveren zich met passie en gedrevenheid in te zetten voor patiëntenzorg en hoogstaand, maar menselijk onderzoek. Fantastisch dat we in haar naam talentvolle jongeren kunnen blijven opleiden tot enthousiaste collega’s!


Prof. Dr. Tinne Dilles
Professor of Nursing, UAntwerpen

Wat een eer om deze mooie prijs Viviane Conraads mee te mogen ondersteunen! Tijdens mijn opleiding tot master Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen maakte ik kennis met professor Conraads. Ze doceerde ons gedreven en met uitgebreide expertise cardiologie. Vanaf 2007 mocht ik als assistent in de opleiding met haar samenwerken, onder meer in een projectgroep over stollingsregulatie bij voorkamerfibrillatie. In 2011 zetelde Vivi in de jury van mijn doctoraat. Doorheen de jaren, van student tot jonge academicus, heb ik veel van haar geleerd, kon ik bij haar terecht, wist ze velen te inspireren, was ze een voorbeeld. Dat jonge onderzoekers en cardiologisch onderzoek ook nu nog kunnen ondersteund worden vanuit haar sterke visie is fantastisch!


Prof. Dr. Bert Aertgeerts
Huisarts, gewoon hoogleraar KU Leuven
Diensthoofd academisch centrum voor huisartsgeneeskunde KU Leuven, voorzitter CEBAM

Als huisarts kan ik me alleen maar aansluiten bij een fonds dat de persoon met een hartaandoening centraal stelt. Goede wetenschappelijke studies, solied uitgevoerde systematische reviews zijn niet voldoende om wetenschap te brengen tot de patiënt. Hiervoor is innovatie nodig, implementatie en aandacht voor de zieke mens. Het samenbeslissen en de wisselwerking tussen alle betrokken zorgprofessionals wil ik dan ook graag mee ondersteunen als jurylid van de Viviane Conraad prijs.


Prof. Dr. Caroline Weytjens
UZ Brussel

Ik leerde Vivi kennen op cardiologische congressen waar ze vaak zelf een presentatie gaf. Wetenschappelijk onderzoek rond hartfalen en revalidatie boeide haar enorm en ik had veel bewondering voor haar inzet en het enthousiasme waarmee ze onderzoeksresultaten kon overbrengen. Haar werk en onderzoeksdomein stimuleerden bovendien mijn interesse en tijdens mijn opleiding revalidatie mocht ik met haar een dag meelopen in het UZA. Zo nam ik deel aan een hartfalenraadpleging waar zij mij enkele tips and tricks leerde die mij hielpen bij de uitbouw van een hartfalenkliniek in ons ziekenhuis. Ik ben haar daarvoor nog steeds dankbaar. Deze prijs is dan ook een hulde aan haar gedrevenheid als wetenschapster zowel als clinicus, en het is voor mij een eer om deel te mogen uitmaken van de jury.


Prof. Dr. Guy Van Camp
OLV Aalst

Toen men mij vroeg of ik mee wou werken aan de realisatie van een wetenschappelijke prijs die de naam Viviane Conraads Prijs zou krijgen diende ik niet lang na te denken. Het overlijden van Vivi heeft elke Belgische cardioloog diep geraakt. Zij was voor velen een voorbeeld van een heel gedreven clinicus en wetenschapper. Meewerken aan een prijs die haar naam draagt is een eer en doe ik dan ook met veel plezier.


Prof. Dr. Inez Rodrigus
Diensthoofd Cardiochirurgie UZA Antwerpen
Hoofddocent Cardiochirurgie UA

Ik heb Vivi Conraads in 1996 leren kennen in het Waldorf Astoria Hotel in New York, ter gelegenheid van het jaarlijks congres van de International Society for Heart and Lung Transplantation. Dit vormde de start van een jarenlange vriendschap en professionele samenwerking, waarin de patiënt met hartfalen centraal stond. De wederzijdse bewondering en verwondering was groot. Bewondering voor haar niet aflatende wil naar hoger, beter, verder. Ze wilde beter zingen dan Maria Callas, sneller piano spelen dan Radu Lupu, langer lopen, sneller fietsen, meer publiceren, alle patiënten in leven houden, alle dieren beschermen… maar ze vond toch rust in meditatie. Ze was bijzonder inspirerend voor jonge artsen en is erin geslaagd om op korte tijd een prachtig onderzoeksteam bijeen te brengen, wat geleid heeft tot vele publicaties en doctoraten. Zelfs in de laatste levensmaanden bleef het begeleiden van jonge wetenschappers haar passie. “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning” (A.Einstein) Deze Viviane Conraads Prijs ter ondersteuning van jonge wetenschappers die de hartpatiënt centraal willen stellen is dan ook een evidente weerspiegeling van haar ambities.


Prof. Dr. Johan De Sutter
Cardioloog/cardiaal revalidatie arts, AZ Maria Middelares Gent en Universiteit Gent

De Viviane Conraads Prijs is een fantastisch initiatief om jonge onderzoekers te ondersteunen bij multidisciplinair onderzoek waarbij de hartpatiënt centraal staat. Deze prijs wil niet alleen een hulde brengen aan de passie en gedrevenheid waarmee Dr Conraads zich inzette voor haar hartpatienten en onderzoek maar wil vooral ook ook een stimulans geven om haar werk verder te zetten.


Prof. Sabina De Geest
Professor of Nursing University of Basel (CH) KU Leuven (B)

De Viviane Conraads Prijs wijst de weg! De keuze om innovatieve, patiënt georiënteerde en interdisciplinaire projecten in de focus te stellen, geeft aan waar investeringen in de gezondheidszorg dienen te gebeuren om outcomes te verbeteren. Als verpleegkundige en wetenschapper kan ik deze focus alleen maar onderschrijven. Bovendien laat deze prijs toe Vivi Conraads’ gedrevenheid in de patiëntenzorg en het onderzoek te eren.