Editie 2017:

Presentatie Axel Verstrael

'Bij de plechtige prijsuitreiking van de Viviane Conraads Prijs was één van de blikvangers van de avond het optreden van dhr Axel Verstrael, die in een korte voorstelling het publiek aan den lijve liet ondervinden hoe het voelt om een hartpatiënt te zijn. Axel is drager van een ingeplante defibrillator wegens een aangeboren hartziekte waardoor hij plots een hartstilstand kan meemaken. Axel maakte al enkele "bijna dood" ervaringen mee waarbij zijn defibrillator letterlijk het verschil maakte tussen leven en dood. Hoe het voelt om een dergelijke onvoorspelbare hartziekte te hebben, en wat de implicaties zijn van het dragen van een dergelijk toestel geeft hij weer op een manier die niemand onberoerd zal laten. Axel heeft zich sinds zijn hartaandoening voorgenomen om te trachten de brug te slaan tussen de medische wetenschap en de mens. Een presentatie om aandachtig te bekijken!' (Prof Dr Paul Dendale)

Editie 2017:

Foto's Prijsuitreiking